CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Các sản phẩm giấy do Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Toàn Việt phân phối ra thị trường đạt chứng nhận FSC ® (Forest Stewardship Council): Tiêu chuẩn về môi trường, cộng đồng, kinh tế, xã hội và nguồn gốc gỗ tạo ra giấy.

Certificate Number: BV-COC-145616

FSC Trademark License Code: FSC-C145616

Xem sản phẩm
page.about-us