Giấy Couche

Giấy Couche

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Định lượng: 80gsm - 300gsm

Khổ giấy: Có dạng cuộn, cắt theo khổ yêu cầu và giấy ream có sẵn

Màu sắc: Giấy trắng, tráng phủ 2 mặt bóng và mịn

Hiệu: Hainam (hikote), Chengming, Moorim

Dùng làm lịch, catalogue, brochure, làm túi giấy, nhãn …

product