Giấy Fort

Giấy Fort

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Định lượng: 60gsm - 300gsm

Khổ giấy: Có dạng cuộn, cắt theo khổ yêu cầu và giấy ream có sẵn

Màu sắc: Giấy trắng, không tráng phủ

Hiệu: IK, April Fine (Indo)

Dùng làm tập, giấy photocopy, in toa, hướng dẫn sử dụng,…

product