Giấy Fort Nhật

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Định lượng: 60,2gsm

Khổ giấy: Có dạng cuộn (khổ cuồn 72-79-84-120-156)

Xuất xứ: KINMARI SW Nhật

 

 

 

 

product